Startsidan    Kontakta oss   Om oss   Kunder & jobb  Våra blanketter 

OR / SR mm

Utrymningsplan | OR/SR mm | CAD | SBA | 3D | Vektorisering | Foto | Ramar | Priser
 

OR/SR SBF 1021:2

Brandlarmsritning

Insatsplan

Räddningsvägar

Informationstavlor

SBA Ritningar

 

Ovan är ett exempel på en insatsplan. Fler exempel nedan.

>> Insatsplan Lycksele.pdf

>>Insatsplan Stena Metall.pdf

 

 

 

Ovan är ett exempel på en ritning med räddningsvägar. Fler exempel nedan.

>>Räddningsväg Farsta.pdf

>>Räddningsväg Rinkeby.pdf

>>Räddningsväg stråket.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Insatsplan

En grund för att räddningsinsatsen ska kunna genomföras snabbt, effektivt och på ett säkert sätt är att räddningstjänstpersonalen har god information. Då kan räddningstjänsten snabbt sätta sig in i situationen och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas.

 

Utan information om verksamheten och byggnaden kommer räddningsinsatsen att ta längre tid och kan inte utföras lika snabbt och effektivt. Verksamhetsutövaren är skyldig att hantera sina egna risker och sitt eget brandskydd.

 

En insatsplan innehåller en översikt över brandcellsindelningen, brandfarliga ämnen, speciella risker och kontaktpersoner för räddningstjänsten etc.

Läs mer om insatsplaner i räddningstjänsten i Stockholm dokument om >>Insatsplanering.

 

Räddningsvägar

Vid större fastigheter ska det vid behov finnas räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa är till för att till exempel en stegbil ska kunna komma fram och möjliggöra utrymning via balkong eller fönster.

 

Vi tar fram översiktsritningar till bostadsområden som visar: Räddningsvägar, uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon, räddningsvägsskyltar och husnummer

 

Informationstavlor

Informationstavlan liknar en utrymningsplan men innehåller även information om el-central, gasflaskor, centralapparat, avstängningskranar, fläktrum med mera. Informationstavlan fyller en funktion för exempelvis vaktmästare som ansvarar för många olika lokaler.

 

 

 

 

Till vänster är ett exempel på en informationstavla.

 

Ett annat exempel här: >>Informationstavla Kållekärr

 

 

 

 

 

 

Copyright | Ritkonsult AB | info@ritkonsult.se | Tel: 0522-829 98