Startsidan    Kontakta oss   Om oss   Kunder & jobb  Våra blanketter 

OR / SR mm

Utrymningsplan | OR/SR mm | CAD | SBA | 3D | Vektorisering | Foto | Ramar | Priser
 

OR/SR SBF 1021:2

Brandlarmsritning

Insatsplan

Räddningsvägar

Informationstavlor

SBA Ritningar

 

 

 

Orienteringsritning - Serviceritning - Brandlarmsritning

Vi erbjuder två olika typer av ritningar för brandlarm:

1. OR/SR som ritas i CAD enligt Svenska Brandskyddsföreningens standard SBF 1021:2. Ritningarna uppfyller de kravs som ställs av räddningstjänsten och SBSC certifierat besiktningsföretag.

 

2. Brandlarmsritningar som inte ritas i CAD och är en enklare form av ritning för anläggningar som inte kommer att besiktigas. Ritningen visar symboler och sektioner men uppfyller inte alla de krav som anges i SBF 1021:2

 

Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer.

 

Andra ritningar

Vi åtar oss även andra typer av ritjobb som:

  • Insatsplaner är en ritning över anläggningen som innehåller information till räddningstjänsten för att underlätta en insats.

  • Kontrollritning till systematiskt brandskyddsarbete.

  • Ritning som beskriver räddningsvägar.

  • Informationstavlor som beskriver viktig utrustning i lokalen alltifrån elskåp till gasflaskor.

Copyright | Ritkonsult AB | info@ritkonsult.se | Tel: 0522-829 98