Startsidan    Kontakta oss   Om oss   Kunder & jobb  Våra blanketter 

OR / SR mm

Utrymningsplan | OR/SR mm | CAD | SBA | 3D | Vektorisering | Foto | Ramar | Priser
 

OR/SR SBF 1021:1

Brandlarmsritning

Insatsplan

Räddningsvägar

Informationstavlor

SBA Ritningar

 

 

 

Klicka på bilden ovan så öppnas en PDF-fil med ett exempel på vår OR/SR ritning.

 

Nedan finns exempel på samma fil i DWG format.

Orienteringsritning som DWG

Orienteringsritning - Serviceritning enligt SBF 1021:1

Vi ritar OR/SR ritningar i enlighet med Svenska Brandskyddsföreningens standard SBF 1021:1. Vi har tagit fram en mall för våra OR/SR ritningar men kan även göra kundunika lösningar. På våra ritningar finns alltid kundens logotype med utan kostnad.
 

Vi har också tagit fram en instruktion för hur symboler och sektioner samt namn markeras på underlaget som ska skickas till oss. Genom väl genomarbetade rutiner sparar vi tid åt våra kunder.

 

Våra OR/SR ritningar ritas i AutoCAD och levereras som DWG. Vi kan även skicka filen som DXF, PDF eller utskriven i plastficka eller laminat.

 

Många av våra konkurrenter använde befintliga CAD ritningar och tar extra betalt om det bara finns pappersunderlag. I vårt pris ingår dock att vi ritar fullt ut enligt standarden vilket innebär att vi ritar byggnaden från grunden. Om kunden däremot önskar att vi ska använda en befintlig ritning är det dock möjligt.

 

Pris och ny kund erbjudande

Vårt pris för en komplett Orienteringsritning & Serviceritning är från 880 kr per styck och 450 kr för eventuellt försättsblad. Priset för våra OR/SR ritningar sätts utifrån antalet symboler som ska vara med på ritningen enligt tariffen nedan:

0-30

880 kr

31-60

1080 kr

61-90

1280 kr

91-120

1480 kr

+30

+200 kr

 

Priserna inkluderar att vi ritar en OR och vid behov SR. Inklusive konvertering av pappersunderlag. Filen levereras som DWG, PDF eller DXF. Priset bygger på att vi får ett komplett och korrekt underlag. Vid omfattande kompletteringar efter att vi ritat ett första korrektur tillkommer en kostnad på 240 kr per ritning.

 

Dessa priser gäller företag som jobbar med brandlarm inte slutkund. För slutkund priser hänvisar vi till våra partners.

 

Blanketter

» Instruktion för projektering av OR/SR ritningar i PDF

 

» Beställningsblankett för OR/SR ritningar i PDF

» Beställningsblankett för OR/SR ritningar i Word

Copyright | Ritkonsult KB | info@ritkonsult.se | Tel: 0522-829 98