Startsidan    Kontakta oss   Om oss   Kunder & jobb  Våra blanketter 

Arbetsmodell

Utrymningsplan | OR/SR mm | CAD | SBA | 3D | Vektorisering | Foto | Ramar | Priser
 

Utrymningsplaner

Utrymningsplan i 3D

Vårt sortiment

Avsökningsplan

Våra olika ramar

Köp ramar

Arbetsmodell

Våra garantier

Våra kunder & jobb

Pris på utrymningsplan

 


 

 

Avsökningsplan

På stora arbetsplatser, så som industrier, kontor, hotell, konferensanläggningar, m.fl. är det vid utrymning mycket svårt att ha full kontroll på om alla som vistats i lokalen verkligen är ute och befinner sig på den bestämda återsamlingsplatsen. Vi rekommenderar att stora arbetsplatser utser och utbildar ett antal utrymningsledare som övar kontinuerligt och deltar aktivt i säkerhetsarbetet. Som stöd till utrymningsledarna tar vi fram särskilda avsökningsplaner som visar vilket område respektive utrymningsledare har ansvar för.

 

Exempel på avsökningsplaner:

>>Avsökningsritning 1.pdf

 

>>Avsökningsritning 2.pdf

 

>>Avsökningsritning i 3D.pdf

Copyright | Ritkonsult AB | info@ritkonsult.se | Tel: 0522-829 98